onsdag 9. september 2009

Hvorfor snakker vi ikke om DET i valgkampen?


I går fikk jeg prisen som Pappas " Beste ", jeg føler meg både ydmyk og stolt for å ha mottatt en slik pris. I debatten i forkant av prisutdelingen stilte en far et svært viktig spørsmål: Hvorfor diskuteres ikke likestilt foreldreskap i valgkampen? Ja, hvorfor gjør vi ikke det?
Kan det henge sammen med at dette ikke er noen prioritert sak, og ikke "sexy" nok?
Likestilt foreldreskap handler om barns rett til begge sine foreldre også etter et samlivsbrudd. Det er nedfelt i både barnekonvensjonen og i norsk lov, at barn skal ha lik rett til begge foreldrene sin. Men sånn er det jo ikke.

Den rødgrønne regjeringen er mer opptatt av å likestille homofile med hetrofile, og glemmer at svært mange blir diskriminert når det gjelder samvær med sine barn.
Regjeringen oppfordrer far til å ta pappaperm, til å være delaktig og medvirkende i sine barns liv, helt det blir et brudd. Da er det stopp, da er det slutt på likestilt foreldreskap. Det er klart at dette skaper konflikt. Jeg tror jo i beste fall at regjeringen er naiv, når de tror at det ikke gjør det.

Dette angår svært mange, og ikke minst, dette angår barna.
Derfor har Frp hvert år i mange år foreslått automatisk delt foreldrerett, med både de plikter, krav og rettigheter som følger av det.Så får heller de som mener noe annet ta det rettens vei.

Jeg tenker på barna. I alt for mange saker blir barna brukt som våpen i en voksenkonflikt. Dette er uverdig og traumatisk. Så la oss arbeide videre for at et barn har lik rett til begge foreldrene sine.

1 kommentar:

Anders M. Tangen sa...

Stå på for en viktig sak! Jeg har hørt en debatt om dette mellom Annikken Huitfelt og Dagrunn Eriksen. Dessverre endte de opp med å hakke på hverandre, og si mer om hva den andre ikke har fått til. Men stå på i denne saken!